Αναλυτικά περιλαμβάνονται :

1. Φωτογράφιση στο σπίτι από δύο φωτογράφους

3. Φωτογράφιση του μυστηρίου στην εκκλησία από δύο φωτογράφους.

4. Βιντεοσκόπηση στο σπίτι από δύο οπερατέρ.

6. Βιντεοσκόπηση του μυστηρίου στην εκκλησία από δύο οπερατέρ.

7. Βιντεοσκόπηση με Drone (Εναέρια πλάνα)

8. Καλλιτεχνική φωτογράφηση μετά το μυστήριο.

9. Καλλιτεχνική βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο.

10. Κάλυψη της δεξίωσης για 3 ώρες από δύο φωτογράφους.

11. Βιντεοσκόπηση της δεξίωσης για 3 ώρες από δύο οπερατέρ.

12. CD με όλες τις φωτογραφίες της βάπτισης σε χαμηλή ανάλυση.

13. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ είναι ρετουσαρισμένες και έχουν δεχθεί ψηφιακή επεξεργασία.

14. Ένα ψηφιακό άλμπουμ 35x35, ή 30×40 με 60 σελίδες.

15. Δύο ψηφιακά άλμπουμ 20x20, ή 20×27 με 60 σελίδες.

16. Φωτογράφηση After Day

17. Βιντεοσκόπηση After Day

18. Τρία dvd με μοντάζ, περιλαμβάνει video clip (flash back) με τα highlight της βάπτισης και μενού πλοήγησης , τους τίτλους και την μουσική.

19. Ένα Blue ray

20. Dvd με όλες τις φωτογραφίες της βάπτισης σε υψηλή ανάλυση(printable).

Κόστος για τo συγκεκριμένο πακέτο.                                              2400,00€

Έκπτωση                                                                                          400,00€

Τελικό κόστος :                                                                             2.000,00€

Στις παραπάνω υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.Αναλυτικά περιλαμβάνονται :

1. Φωτογράφιση στο σπίτι της νύφης από έναν φωτογράφο

2. Φωτογράφιση στο σπίτι του γαμπρού από έναν φωτογράφο

3. Φωτογράφιση του μυστηρίου στην εκκλησία από δύο φωτογράφους.

4. Βιντεοσκόπηση στο σπίτι της νύφης από έναν οπερατέρ

5. Βιντεοσκόπηση στο σπίτι του γαμπρού από έναν οπερατέρ

6. Βιντεοσκόπηση του μυστηρίου στην εκκλησία από δύο οπερατέρ.

7. Βιντεοσκόπηση με Drone (Εναέρια πλάνα)

8. Καλλιτεχνική φωτογράφηση μετά το μυστήριο με το ζευγάρι.

9. Καλλιτεχνική βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο με το ζευγάρι.

10. Κάλυψη της δεξίωσης για 3 ώρες από δύο φωτογράφους.

11. Βιντεοσκόπηση της δεξίωσης για 3 ώρες από δύο οπερατέρ.

12. CD με όλες τις φωτογραφίες του γάμου σε χαμηλή ανάλυση.

13. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ είναι ρετουσαρισμένες και έχουν δεχθεί ψηφιακή επεξεργασία.

14. Ένα ψηφιακό άλμπουμ 35x35, ή 30×40 με 60 σελίδες.

15. Δύο ψηφιακά άλμπουμ 20x20, ή 20×27 με 60 σελίδες.

16. Φωτογράφηση After Day

17. Βιντεοσκόπηση After Day

18. Τρία dvd με μοντάζ, περιλαμβάνει video clip (flash back) με τα highlight του γάμου και μενού πλοήγησης , τους τίτλους και την μουσική.

19. Ένα Blue ray

20. Dvd με όλες τις φωτογραφίες του γάμου σε υψηλή ανάλυση(printable).

Κόστος για τo συγκεκριμένο πακέτο.                                              2500,00€

Έκπτωση                                                                                          500,00€

Τελικό κόστος :                                                                             2.000,00€

Στις παραπάνω υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.Αναλυτικά περιλαμβάνονται :

1. Φωτογράφιση του μυστηρίου στην εκκλησία από δύο φωτογράφους.

2. Βιντεοσκόπηση του μυστηρίου στην εκκλησία από έναν οπερατέρ.

3. Οικογενειακή φωτογράφηση μετά το μυστήριο .

4. Οικογενειακή βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο.

5. Κάλυψη της δεξίωσης για 2 ώρες από δύο φωτογράφους.

6. Βιντεοσκόπηση της δεξίωσης για 2 ώρες από έναν οπερατέρ.

7.CD με όλες τις φωτογραφίες της βάπτισης σε χαμηλή ανάλυση.

8. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ είναι ρετουσαρισμένες και έχουν δεχθεί ψηφιακή επεξεργασία.

9. Ένα ψηφιακό άλμπουμ 35x35, 40 σελίδες.

10. Ένα ψηφιακό άλμπουμ 20x20, 40 σελίδες.

11. Τρία dvd με μοντάζ, περιλαμβάνει video clip (flash back) με τα highlight της βάπτισης και μενού πλοήγησης , τους τίτλους και την μουσική.

12. Dvd με όλες τις φωτογραφίες της βάπτισης σε υψηλή ανάλυση(printable).

Κόστος για τo συγκεκριμένο πακέτο.                                               1200,00€

Έκπτωση                                                                                           200,00€

Τελικό κόστος :                                                                             1.000,00€

Στις παραπάνω υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.Αναλυτικά περιλαμβάνονται :

1. Φωτογράφιση του μυστηρίου στην εκκλησία από δύο φωτογράφους.

2. Βιντεοσκόπηση του μυστηρίου στην εκκλησία από έναν οπερατέρ.

3. Καλλιτεχνική φωτογράφηση μετά το μυστήριο με το ζευγάρι.

4. Καλλιτεχνική βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο με το ζευγάρι.

5. Κάλυψη της δεξίωσης για 2 ώρες από δύο φωτογράφους.

6. Βιντεοσκόπηση της δεξίωσης για 2 ώρες από έναν οπερατέρ.

7.CD με όλες τις φωτογραφίες του γάμου σε χαμηλή ανάλυση.

8. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ είναι ρετουσαρισμένες και έχουν δεχθεί ψηφιακή επεξεργασία.

9. Ένα ψηφιακό άλμπουμ 35x35, 40 σελίδες.

10. Τρία ψηφιακά άλμπουμ 20x20, 40 σελίδες.

11. Τρία dvd με μοντάζ, περιλαμβάνει video clip (flash back) με τα highlight του γάμου και μενού πλοήγησης , τους τίτλους και την μουσική.

12. Dvd με όλες τις φωτογραφίες του γάμου σε υψηλή ανάλυση(printable).

Κόστος για τo συγκεκριμένο πακέτο.                                               1500,00€

Έκπτωση                                                                                           300,00€

Τελικό κόστος :                                                                             1.200,00€

Στις παραπάνω υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.Αναλυτικά περιλαμβάνονται :

1. Φωτογράφιση του μυστηρίου στην εκκλησία από έναν φωτογράφο.

2. Βιντεοσκόπηση του μυστηρίου στην εκκλησία από έναν οπερατέρ.

3. Οικογενειακή φωτογράφηση μετά το μυστήριο.

4. Οικογενειακή βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο.

5. Κάλυψη της δεξίωσης για 1 ώρα από έναν φωτογράφο.

6. Βιντεοσκόπηση της δεξίωσης για 1 ώρα από έναν οπερατέρ.

7. Τρία dvd με μοντάζ, περιλαμβάνει video clip (flash back) με τα highlight της Βάπτισης και μενού πλοήγησης , τους τίτλους και την μουσική.

8.Dvd με όλες τις φωτογραφίες της Βάπτισης σε υψηλή ανάλυση(printable).

Κόστος για τo συγκεκριμένο πακέτο.                                             9000,00€

Έκπτωση                                                                                         250,00€

Τελικό κόστος :                                                                              650,00€

Στις παραπάνω υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%Αναλυτικά περιλαμβάνονται :

1. Φωτογράφιση του μυστηρίου στην εκκλησία από έναν φωτογράφο.

2. Βιντεοσκόπηση του μυστηρίου στην εκκλησία από έναν οπερατέρ.

3. Καλλιτεχνική φωτογράφηση μετά το μυστήριο με το ζευγάρι.

4. Καλλιτεχνική βιντεοσκόπηση μετά το μυστήριο με το ζευγάρι.

5. Κάλυψη της δεξίωσης για 1 ώρα από έναν φωτογράφο.

6. Βιντεοσκόπηση της δεξίωσης για 1 ώρα από έναν οπερατέρ.

7. Τρία dvd με μοντάζ, περιλαμβάνει video clip (flash back) με τα highlight του γάμου και μενού πλοήγησης , τους τίτλους και την μουσική.

8.Dvd με όλες τις φωτογραφίες του γάμου σε υψηλή ανάλυση(printable).

Κόστος για τo συγκεκριμένο πακέτο. 900,00€

Έκπτωση 250,00€

Τελικό κόστος : 650,00€

Στις παραπάνω υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%Η Google συνεχίζει τις αναβαθμίσεις στην υπηρεσία YouTube προσφέροντας πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις videos ανάλυσης 8K (7680 x 4320 στα 30fps), παρά το γεγονός ότι για την ώρα κυκλοφορούν ελάχιστες κάμερες, οθόνες και τηλεοράσεις που να υποστηρίζουν αυτήν την ανάλυση.Tο βουνό Mont Blanc βρίσκεται στις Άλπεις και είναι ένα από τα πιο γνωστά βουνά στο κόσμο. Τώρα όμως υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να είναι γνωστό στη παγκόσμια κοινότητα. Η μεγαλύτερηφωτογραφία του κόσμου απεικονίζει το συγκεκριμένο βουνό.
Φωτογράφοι εργάστηκαν μαζί προκειμένου να καταφέρουν να φτιάξουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία αν τυπωνόταν θα κάλυπτε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.Responsive WordPress Themes are very popular lately. But what is a responsive wordpress theme really? Let’s take a closer look at responsive wordpress themes.

The way we use computers and the web has changed. But mobile devices are much smaller devices when compared to regular desktops. But they still provide a lot of features for us to us. One of them is to be able to use internet. As of mobile internet usage grows it brought a new confusion. What happens when a website reviewed on a mobile device?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam efficitur nec urna et consectetur. Sed ac erat sed purus consequat suscipit et ac urna. Suspendisse augue odio, laoreet eget blandit

The first answer was navigating the entire web page. But because of mobile devices are so small it was hard to navigate a website. You’d be have to keep scrolling left to right and top to bottom. And ofcourse that wasn’t user friendly at all. And web designers were not really liking it either. Then the new well known trend has begun. If the web page is too big to be seen on mobile, let’s make it smaller for mobile.